Home


Welkom op de website van de Dutch Pain Society (D.P.S.), een vereniging die zich ten doel heeft gesteld het wetenschappelijk pijnonderzoek en de praktische pijnbestrijding in Nederland te bevorderen en te verbeteren. De D.P.S. is het Nederlandse onderdeel (chapter) van de I.A.S.P. (International Association for the Study of Pain). De Europese landen hebben zich verenigd in de European Pain Federation EFIC®.

De D.P.S. komt voort uit de vereniging die voorheen bekend stond onder de naam N.V.B.P., de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn.

Nieuws


Last update 6-3-2015
  • Hier treft u de taakopdracht welke de DPS heeft verstrekt aan de kwartiermaker ter oprichting van de Pijn Alliantie Nederland (inloggen verplicht!).
  • Aankondiging symposium "Pijnbehandeling: samen in beweging!" van de Sint Maartenskliniek, zaterdag 18 april 2015. Bekijk hier de congresfolder
  • Bekijk hier het Witboek van de Dutch Pain Society
  • Ook in 2014 kunt u aanspraak maken op een EFIC Grünenthal Grant, deadline 31 december 2014.
  • In 2013 is een onderzoeksbeurs (EFIC Grünenthal Grant) toegekend aan een nederlandse onderzoekster, Lannie Ligthart. De DPS feliciteert haar van harte en wenst haar veel succes met de uitvoering van haar onderzoek. Klik hier voor meer informatie.
  • Het beleidsplan van de DPS 2013 is afgerond en gepubliceerd. U kunt het beleidsplan vinden in het menu onder DPS, of door hier te klikken
  • Op 20 April 2013 heeft de Dutch Pain Society met succes haar eerste multidisciplinaire pijncongres in Nederland georganiseerd. Onder deze link treft u een overzicht van de presentaties, de foto's en de uitkomst van de evaluaties (alleen toegankelijk voor congresbezoekers en dps leden).
  • Het rapport Chronische pijn van de Regieraad is online beschikbaar. Het rapport is ook terug te vinden onder literatuur in het menu van de website.
  • Bekijk hier de foto rapportage van het Holland House tijdens het EFIC 2011 congres
  • Persbericht 22 november 2011: 2,2 miljoen Nederlanders lijden aan chronische pijn en kosten de maatschappij miljarden per jaar

Perbericht


Pan European article on Chronic Pain from Prof Hans G. Kress / EFIC

Year Against Neuropathic Pain 

Tel: 040-2113663
Fax: 040-2134010
E-mail: info@dutchpainsociety.nl
Postbus 957
5600 AZ
Eindhoven
  &